Rabinul Joel Teitelbaum s-a născut pe 1 ianuarie 1887 în Sighet, pe atunci parte a Ungariei şi a murit în anul 1979, pe 19 august, la vârsta de 92 de ani în localitatea Kiryas Joel, U.S.A. Joel Teitelbaum, a fost cel mai proeminent rabin al mişcării hasidice Satmar ( mişcare a rabinilor şi învăţaţilor evrei hasidici care au supravieţuit Celui De-al Doilea Război Mondial; mişcare începută de către acest rabin care era dealtfel marele rabin al localităţii Szatmárnémet-Regatul Ungariei, acum Satu Mare-România ). Acest rabin a fost şi printre cei mai buni erudiţi ai hasidismului ungar şi un foarte bun savant al Talmudului.
Joel Teitelbaum, a fost probabil cel mai cunoscut Haredi ( forma cea mai conservatoare a teologiei Iudaismului Orthodox, iar adepţii acestui curent se numesc Haredimi; sistemul de credinţe şi practici religioase ale acestui grup, se spune de către membrii mişcării-că este un lanţ neîntrerupt şi neschimbat de la Moshe căruia i s-a dat TORAH pe Muntele Sinai; mişcarea consideră că celelalte grupuri religioase care se trag din haredi, nu sunt mişcări autentice ale iudaismului pur ), oponent al tuturor formelor de Sionism.
Copilul Marelui Rabin de Sighet, Chananyah YomTov Lipa Teitelbaum, a arătat încă de mic că era un copil cu un spirit analitic minunat. În anii 1920 acesta a fost rabinul localităţii Krole ( Nagykaroly sau Carei ), lângă Satu Mare; mai târziu în anul 1928 a fost invitat să devină rabinul oraşului Satu Mare, dar datorită unor opuneri a unor membrii ai comunităţii, acesta a devenit rabin al aecstui oraş în anul 1934. La vârsta de 17 ani s-a căsătorit cu Chavah fiica rabinului Abraham Chaim Horowitz cu care a avut trei fete: Esther, Rachel şi Roysele; primele două fete au murit încă din timpul vieţii rabinului, la fel şi nevasta lui ce a murit în anul 1920-după care acesta s-a recăsătorit cu Alte Faige. Dintre copii lui, doar Roysele a supravieţuit holocaustului, s-a căsătorit cu Rabbi Lipa Teitelbaum şi a murit în anul 1953 în Statele Unite.
În timpul holocaustului rabinul Teitelbaum a fost salvat de la moarte, datorită unei înţelegeri între oficialul mişcării sioniste ungare-Rudolph Kastner şi un adjunct a lui Adolf Eichmann. Trenul era destinat să ajungă la Auschwitz, dar a fost reorientat către Bergen-Belsen şi după alte negocieri cei 1600 de „ pasageri ” au continuat drumul către Elveţia.
Joel Teitelbaum din Elveţia a ajuns în Palestina după Razboi şi a trăit foarte puţin în Ierusalim. Împreună cu adepţii lui şi alţi învâţaţi au emigrat în Statele Unite unde s-au stabilit în puternicul cartier al evreilor orthodocşi Williamsburg localizat în nordul Brooklyn-ului din New York City. Mai târziu în anii 1960, rabinul a căutat o locaţie pentru a întemeia o aşezare pentru el şi adepţii lui şi familiile lor-astfel, s-a ajuns la orăşelul Monroe, New York iar astfel rabinul a întemeiat localitatea Kiryas Joel ( Oraşul lui Joel )- de altfel el este şi primul om care a fost înmormântat în acest orăşel şi se spune că la moartea lui au participat 100.000 de evrei. Urmaşul învăţăturilor sale a fost nepotul său Rabinul Moshe Teitelbaum care prin urmaşii săi, au divizat controlul asupra comunităţilor Satmar pentru oraşele Williamsburg şi Monroe.
Ca savant în iudaism, munca rabinului Teitelbaum include: response şi novelae ( contribuţii ale savanţilor în iudaism la dezbaterile talmudice ), reunite în cărţile Divrei Yoel şi Al HaGeulah V’Al HaTemurah ( aceasta din urmă scrisă împreună cu Rabinul N.Y. Meisels ). Deasemenea el a realizat o scurtă introducere a tratatului din Talmud numit Shabbos.
Părerile sale împotriva sionismului care este interzis de Legea Iudaică au fost culese în cartea VaYoel Moshe, şi ca alte scrieri mai regăsim şi discursurile sale în cartea Hidushei Torah MHR”I Teitelbaum.
Rabinul Teitelbaum a fost renumit pentru motivaţia sa religioasă împotriva sionismului, o continuare a părerilor tatălui său ( care a încurajat pe urmaţii lui să creeze comunităţi mari în diaspora fără a fi nevoie de Statul Israel , fără a avea o implicare oficial cu statul ).
Astfel, după Al Doilea Război Mondial mulţi învăţaţi au considerat că Israelul va fi reconstruit dar doar prin venirea lui Moshiah, iar până la venirea acestuia evreii exilaţi sunt obligaţi să răspecte-să practice cele 613 Porunci pentru a veni Mesia.
După opinia lui Teitelbaum, Statul lui Israel este construit de către persoane non-religioase astfel încălcând tradiţia ca-evreii trebuie să aştepte pentru Moshiah pentru a veni să construiască un stat Israel religios. Totodată Rabinul de Satmar, credea că statul sionist-construit de către laici, opreşte venirea lui Moshiah.
În cartea sa VaYoel Moshe, în primul capitol numit „ Cele Trei Jurăminte” care este principalul capitol al cărţii în care se prezintă şi convingerile sale anti-sioniste, prin citate din Talmud din tratatul Kethuboth 111a care se bazează pe pasaje din Tanakh-Regele Solomon în Cântarea Cântărilor spune: „fiicele Ierusalimului să nu se mişte să nu se agite încă de iubire către Ierusalim înainte de a fi gata”; Talmud-ul explică că oamenii au fost purtaţi de trei jurăminte – să nu urce pe Pământul Sfânt ca un grup ce foloseşte forţa, să nu fie ca un grup ce este împotriva ţărilor în care trăim şi nu prin păcatele noastre care prelungeşte venirea lui Moshiah. Astfel Statul Israel, este văzut de către hasidimii din Satmar ca o formă de „nerăbdare” şi astfel fiind împotriva învăţăturilor Talmud-ului şi a dragostei lui D-zeu, va duce la pericole grave; războiele Israel-ului spun, hasidimii satmar sunt consecinţe ale profeţiilor din Tratatul Kethuboth 111a.
Prin această carte şi prin opoziţia sa asupra sionismului, Teitelbaum vedea ca pe o protejare a poporului evreu, a vieţilor lor şi o împiedicare a se vărsa sânge în războaie. Rabinul Teitelbaum afirma că participarea în guvernul laic din Israel, prin vot în alegeri însemna un mare şi grav păcat deoarece contribuia la distrugerea spirituală şi fizică a oamenilor.
În conluzie hasizii Satmar, urmaşii lui Joel Teitelbaum, cred că doar Moshiah poate aduce un nou Guvern Evreiesc-religios în Ţara Sfântă şi chiar un guvern declarat religios nu este legitim datorită impropriei aroganţe a puterii ce se va manifesta în rândul acelor oameni.

Reclame